De mensen achter de R.G. Ruijs Stichting zijn op persoonlijke titel actief betrokken bij de organisatie van het <19 TALENT EVENT.

Kijk voor meer informatie op de speciale website www.talentevent.nl.
Op de site van de R.G. Ruijs Stichting vind je alleen summiere informatie.