R.G. Ruijs Stichting

De R.G. Ruijs Stichting (vernoemd naar de gelijknamige Belgische cultuurfilosoof) creëert mogelijkheden voor talenten om zich verder te ontwikkelen en te presenteren aan een groter publiek. In principe staat de stichting open voor iedere vorm van talentontwikkeling op cultureel en maatschappelijk gebied.

Daarnaast biedt de R.G. Ruijs Stichting middels evenementen, manifestaties, uitgaves en andere media het cultuur- en maatschappelijk geïnteresseerde publiek de mogelijkheid kennis te nemen van het aanwezige talent.

De R.G. Ruijs Stichting zal zoveel mogelijk zelfstandige activiteiten initiëren, maar staat tevens nadrukkelijk open voor de begeleiding, verdere uitwerking en/of realisatie van initiatieven van derden. De binnen de stichting aanwezige deskundigheid en creativiteit kunnen ieder initiatief versterken.