16 EN 19

 

We waren 16 en 19 in
de Gabriël Metsustraat,
Schilderswijk, Den Haag,
heilig oord.

Ouders staken
achterdochtig
uit voelsprieten
van zuivere liefde,
maar in die jaren
voelden wij alleen,
en vrijden rijkelijk.

We rookten, wierookten
in dat dubbel bovenhuis,
draaiden oudjes een loer,
want wij waren ware
liefde, konden zingen:
We've got a wave in the air;
We've got a line in the sky:
radar love.

Ach, de breiende moeder,
de mijmerende vader ook
in stille stoel voor
de prille tv, bij de kachel,
sigarettenhulzen
vullend met shag
(wil je ook even draaien?)

Mijn God inderdaad
we waren 16 en 19 jaar oud
in de Gabriël Metsustraat
en de hemel werd één
warme golflengte als
ik terugfietste naar
het ouderlijk huis.

 

THEO VAN DE WETERINGSTRAAT IN DEN HAAG

 

Tienhovenselaan
Waar in de koffietent iedere maandagmorgen
schoorvoetend op gang kwam en ik in het
woonhuis van mijn kleine geboortepoort
tussen natte was woonde.

Tienhovenselaan er verbleven
eenvoudige portiekheiligen
bij gebrek aan snollen of hoeren,-
hoe zou mijn moeder ze ooit hebben herkend-
Nee, dat waren andere wijken.

Tienhovenselaan,
opgroeischans tegen veel boze buitenwerelden,
je bent me bijgebleven later in dromen:
autoloze straat waar
voetbal als koning heerste
en geen oorlog voerde
en waar dierbaarheid van vrienden
nog even duidelijk opraapbaar
was als de popmuziek van die jaren
in omliggende straten:
De Kjoe,
Motions,
Jumping Jewels,
Golden Earring.

 

THEO VAN DE WETERING