O DAD, WON'T YOU BUY ME...

 

We hadden het niet breed

Om het gezin draaiende te houden
trokken we om de beurt
- één tegen één -
aan de eindjes waarna
een derde ze aan elkaar knoopte

Meestal lukte het niet en
en ik was ook al geen adonis

Vaak schreeuwde ik het uit:
Daddy, buy me a girl
in stilte want ik begreep ook wel
dat ik het kon schudden

 

ADRIAAN BONTEBAL